Kontakty 4kids

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.4kids.sk je spoločnosť 4kids s.r.o. Spoločnosť 4kids s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 106650.

Obchodná firma:
4kids s.r.o.
IČ:
272 36 480
DIČ ČR:
CZ 272 36 480
DIČ SR:
SK4120085475
Sídlo:
Všechromy 75,
251 63 Strančice
(NIE JE VÝDAJNÉ MIESTO)
Zákaznícka linka:
02/3305 6447
Zákaznícke emailové adresy:

registracie@4kids.sk
zmeny doplnenie, zrušenie registrácie

reklamacie@4kids.sk
komunikácia týkajúca sa reklamácií tovaru

info@4kids.sk
otázky, pripomienky

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu pre EUR
Slovensko:
1204598002/1111
IBAN pre EUR
Slovensko:
SK6511110000001204598002
SWIFT pre EUR
Slovensko:
UNCRSKBX

Číslo účtu pre EUR ČR:
2113373320/2700
IBAN pre EUR ČR:
CZ9227000000002113373320
SWIFT pre EUR ČR:
BACXCZPP

Číslo účtu pre CZK:
2113372889/2700
IBAN pre CZK:
CZ8927000000002113372889
SWIFT pre CZK:
BACXCZPP

Pracovná doba:

Naši pracovníci sú pripravení odpovedať na Vaše otázky v pracovné dni od 8,00 do 16,30 hod.

V prípade potreby komunikácie s 4kids.sk mimo uvedenú pracovnú dobu použite, prosím, zákaznícke e-mail adresy. Budeme Vás kontaktovať, hneď ako to bude možné.

Ochranné známky:

Názov 4kids a jeho grafická podoba (logo) sú ochrannými známkami spoločnosti 4kids s.r.o. Všetky práva autorov a vlastníkov sú vyhradené. Reprodukcia celku alebo častí internetového obchodu 4kids.sk je výslovne zakázaná. Je možné tak učiniť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti 4kids s.r.o. © 2005 - 2020

Akékoľvek použitie obchodných firiem, obchodných men, obchodných značiek, ochranných známok, registrovaných ochranných známok vrátane ich grafických podôb je robené s cielom sprehľadniť katalóg ponúkaného tovaru a uľahčiť tak jednotlivých zákazníkom orientáciu v ponúkanom sortimente. Ako také sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločností, ktorých tovaru je v internetovom obchode 4kids predávaný.

4kids s.r.o. prehlasuje, že internetové stránky 4kids.sk nie sú oficiálnymi stránkami žiadnej zo spoločností, ktorých ochranné či registrované ochranné známky boli pre účely navigácie použité.