Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ - má právo podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy, a to do 60 dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bez udania dôvodou sa deje tak, že kupujúci tento svoj úmysel zdelí predávajúcemu najneskôr v posledný deň, v ktorom je tak možné urobiť. Môže tak urobiť telefonicky, písomne či osobne.

Adresa pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

4kids, s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice
Česká republika